Regulamin – Torebki Hymy Bag – HYMY

Regulamin

1Definicje
1. Sklep – serwis sprzedaży on-line Hymy.pl, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym www.hymy.pl
2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną dokonująca zakupu w sklepie, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Towar - produkt oferowany przez hymy.pl Klientowi.
4. Rejestracja - proces zakładania konta przez klienta, za pomocą którego podając swoje dane może on dokonywać zakupów.
2Postanowienia ogólne
1. Sklep Internetowy Hymy.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego regulaminu.
2. Właścicielem Sklepu jest SILVER ROCK Sp. z o.o., ul. Skwierzyńska 20, 61-615 Poznań, NIP 9721247824, REGON 302638909.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy SILVER ROCK Sp. z o.o. a Klientem.
4. Zakup w Sklepie Hymy.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez Klienta.
5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT)
6. Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, wprowadzone na rynek zgodnie z przepisami prawa. Firma dokłada najwyższej staranności, aby oferowane przez nią Towary spełniały wysokie wymogi jakościowe.
3Składanie zamówień
1. Dla potrzeb złożenia zamówienia i dokonania transakcji Klient nie ma obowiązku zakładania własnego konta na stronie. Konieczne jest jednak wskazanie dokładnych danych umożliwiających kontakt oraz wysyłkę zamówionego Towaru. Klient może założyć konto na stronie sklepu w celu usprawnienia procesu składania zamówień w przyszłości.
2. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
3. Składanie zamówień jest możliwe przez cała dobę, 7 dni w tygodniu.
4. Zamówienia na towary dostępne w Sklepie należy dokonywać poprzez dodanie ich do koszyka i potwierdzenie woli ich zakupu oraz wypełniając formularz zamówienia.
5. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych.
6. Informacje zawarte w Sklepie dotyczące towaru w momencie złożenia zamówienia są wiążące dla stron (cena, charakterystyka towaru, dostępność, sposób dostawy).
7. Wysyłka zamówionego Towaru następuje w terminie od 1 do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia i dokonania płatności (w przypadku przesyłek za pobraniem – od daty złożenia Zamówienia) w przypadku Towarów dostępnych na magazynie. Jeśli wybrany Towar ma inny status niż dostępny, czas oczekiwania może wydłużyć się do 10 dni roboczych.
8. Koszty przesyłki wynoszą przesyłka zwykła 0 zł, przesyłka za pobraniem 10 zł.
9. Sklep wystawia faktury VAT. Aby otrzymać fakturę na firmę należy poprawianie wypełnić dane firmy wraz z numerem NIP.
4Płatności
1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
- płatność kartą kredytową
- płatność on-line za pomocą współpracującego serwisu internetowego PayU
- przelew zwykły na rachunek bankowy spółki (podany także w zakładce kontakt)
- płatność za pobraniem
2. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, jeśli nie odnotuje płatności na swoim koncie w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
3. W tytule dokonywanej płatności należy podać imię i nazwisko oraz numer zamówienia otrzymany przy złożeniu zamówienia.
5Wysyłka towaru
1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS. Koszt paczki zwykłej wynosi 0 zł, wysyłki za pobraniem 10 zł.
2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia a datą zaksięgowania należności na rachunku Sklepu Internetowego.
6Zwroty i wymiany
1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeśli Klient złoży Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
3. Zwracany towar może być użyty wcześniej tylko w ramach tzw. "zwykłego zarządu" ( musi być czysty, niezniszczony i posiadać metkę).
4. Zwracany towar powinien być zapakowany w sposób zapewniający mu bezpieczny transport, jak również kompletny w woreczek do przechowywania oraz dodatkowe akcesoria będące częścią towaru.
5. Koszt opakowania i odesłania zwracanego towaru ponosi klient.
6. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.
7. Zwroty rozpatrywane będą w ciągu 10 dni roboczych, a o wyniku klient zostanie poinformowany drogą mailową bądź telefonicznie.
7Reklamacje
1. Asortyment dostępny w sklepie hymy.pl pochodzi od włoskiego producenta i jest oryginalny.
2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji z powodu niezgodności produktu z umową.
3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu oraz gdy posiada oryginalny dokument zakupu (paragon lub faktura)
4. W przypadku skorzystania z tego prawa należy odesłać reklamowany towar do Sklepu wraz z opisem niezgodności.
5. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od otrzymania jej przez sklep.
6. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, w przypadku gdy nie będzie to możliwe z powodu braku danego modelu w magazynie, klient otrzyma zwrot środków lub zaoferuje się mu inny asortyment dostępny w Sklepie.
7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z informacją o niezasadności reklamacji.
8. Zwrot środków nastąpi analogicznie do formy płatności wybranej przez klienta.
9. Zdjęcia asortymentu znajdujące się w sklepie są jedynie prezentacją dostępnych modeli i nie stanowią podstawy do reklamacji. Różnice w wyglądzie dostarczonego towaru, które mogą wynikać z innych parametrów monitora klienta nie mogą być podstawą reklamacji.
10. Odpowiedzialność za niezgodność towaru konsumenckiego z umową będzie wyłączona, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub powinien był wiedzieć (ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku).
8Ochrona danych osobowych
1. Administratorem Danych Osobowych jest: SILVER ROCK Sp. z o.o., ul. Skwierzyńska 20, 61-615 Poznań, NIP 9721247824, REGON 302638909. Zgodnie z zasadami określonymi w treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku „RODO” kontakt z Administratorem danych osobowych może odbywać się w formie e-mail: biuro@hymy.pl lub poprzez kontakt telefoniczny 602 65 37 65.
2. Szanując Państwa prawa zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a nasza firma jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie środki organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych.
3. W naszym sklepie Internetowym zbieramy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania (adres do wysyłki), numer telefonu, adres poczty elektronicznej, nazwę firmy oraz NIP (od przedsiębiorców oraz od osób żądających wystawienia faktury VAT), login, a także adres IP komputera, z którego złożono Zamówienie.
4. Dane wymienione w punkcie powyżej zbierane są w celu realizacji Zamówień, utworzenia konta, rozpatrywania składanych reklamacji, zwrotu środków w przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta oraz realizacji obowiązujących przepisów prawa. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.1 lit. b) RODO.
5. Zebranych danych nie przekazujemy poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
6. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Newslettera oraz przesyłanie ofert handlowych na wskazany adres mailowy wymagają odrębnej zgody. Aby świadczyć usługę Newslettera, przetwarza się wyłącznie adres e-mail. Przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne, a zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na nasz adres e-mail.
7. Dane osobowe udostępniane są jedynie w celu realizacji usług i umowy (firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie w celu doręczania przesyłek z zamówieniami, świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony Internetowej, na której działa nasz Sklep, świadczącym inne usługi na rzecz SILVER ROCK Sp. z o.o., które są niezbędne do funkcjonowania sklepu Internetowego). Zgromadzone dane osobowe mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
8. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie poprzedzającym. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku, gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonujemy ma charakter ciągły (np. subskrypcja Newslettera).
9. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024) oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
10. Klientowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania sprostowań (korekt), żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia. Klientowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO.
11. W celu dostosowania funkcjonalności naszego sklepu Internetowego do indywidualnych potrzeb klientów wykorzystujemy technologię Cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku. Dane te przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane w chwili zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze Sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Sklepu.
Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies w następujących celach: - identyfikacji zalogowanego użytkownika Sklepu - utrzymania sesji użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać login oraz hasło - dostosowania zawartości strony Internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niej - tworzenia statystyk, które pozwalają odczytać drogę poruszania się klienta po Sklepie.
12. W każdym przypadku Klienci Sklepu mogą zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki internetowej. Informujemy, że wyłączenie w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies” może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.
13. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Sklepu Internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
9Postanowienia końcowe
1. Sklep Hymy.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, wszelkie zmiany obowiązują od dnia publikacji ich na stronie.
2. Sklep Hymy.pl zabrania wykorzystywania zdjęć, logotypów, układu graficznego oraz wszelkiej treści zamieszczonej w sklepie.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sklepem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane Sądom właściwym ze względu na siedzibę.